Home » Свободни места за ученик/ци

Свободни места за ученик/ци

Свободни места за ученици

7 а Вид на паралелката -общообразователна. Форма на обучение – дневна. ИУП : География и икономика, Математика и Български език и литература. Чужд език – Руски език. Организирано целодневно обучение.Вид на паралелката – общообразователна. две 04.10.

2019г.

5 5+6 слята Вид на паралелката – общообразователна. Форма на обучение – дневна. ИУП : География и икономика, Математика и Информационни технологии. Чужд език – Руски език. Организирано целодневно 5+6 /слята/обучение. едно 04.10.

2019г.