Home » ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

декември 2021
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ | ОУ „Антон Страшимиров“ Бургас

Линк към файл с указания https://oud.mon.bg/files/Ukazania_proekt_OUD.pdf

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2019/2020 г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат  функционира един клуб „Приятели с компютъра“ за формиране на базови дигитални компетентности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“. В групата участват 13 ученици от първи до четвърти клас с ръководител г-жа Надя Петровска – Ст. учител по Математика и ИТ, прогимназиален етап. Тематичният график на клуба се осъществява от 13.04.2020 г. до 03.07. 2020 г. Всички участници са приключили успешно обучението по проекта, получили са знания, умения и компетентности за:

  • грамотност за данни и информация;
  • създаване на дигитално съдържание;
  • комуникация и сътрудничество;
  • решаване на проблеми;
  • информационна сигурност;

В резултат на проведените дейности в клуб „Приятели с компютъра“  учениците спазват безопасни правила в работна среда, стартират програми, имат формирани представи за файлова организация на данните, познават текстови програми и програми за създаване  на изображения, използват изучените инструменти в нов контекст, редактират изтеглени шаблони и документи, разпечатват определени страници, запознати са със заплахите за компютъра и с антивирусни програми. 

За обезпечаване на дейностите по проекта училището е получило техника от МОН, която включва един мултифункционален дисплей и два преносими компютъра.

За нуждите на дейността се използва ИСУП, в която се въвежда информацията за организираните клубове и дейности по интереси, броя и състава на учениците в тях. Нейното използване подпомага дейността на училищата при формирането на групите и създава по-голяма прозрачност и публичност по отношение на работата на училището.

Изводите за оценка и качество на проекта са, че е налице съответствие между реализираните дейности и постигнатите резултати и цели.