Home » Документи

октомври 2022
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Документи

УУП-1 клас 2022-2023 г.

УУП-2 клас 2022-2023 г.

УУП-3 клас 2022-2023 г.

УУП-4 клас 2022-2023 г.

УУП-5 клас 2022-2023 г.

УУП-6 клас 2022-2023 г.

УУП – 7 клас 2022-2023 г.

Контролна дейност на директора 2022-2023

План БДП 2022-2023

План за дейностите на стратегията 2022-2023

План за квалификация 2022-2023

План за методическото обединение 2022-2023

План-програма за ГО 2022-2023

Програмна система на РГ 2022-2023

Стратегия за развитие 2022-2023

График на консултациите през учебната 2022-2023 г.

Заповед за формите на обучение за учебната 2022-2023

Заповед за дежурства на учителите през учебната 2022-2023 г.

Училищна програма за работа в условия на COVID през учебната 2022-2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат през учебната 2022-2023 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебен ден през 2022-2023 година

План на училищният Координационен съвет за превенция на насилие и тормоз в ОУ „Христо Ботев“ с. Пелишат за учебната 2022 – 2023 година

План на комисията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд през учебната 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022-2023 година

Дневно разписание за 2021-2022

Заповед за форми на обучение 2021-2022

График за втория час на кл. ръководител

График консултации втори срок

Индивидуален учебен план 2021-2022

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021-2022

ПЛАН БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 2021-2022

План за контролна дейност на Директора през учебната 2021-2022

План и програма за взаимодействие на училището с други инттитуции 2021-2022

Програма с мерки за повишаване на образователните резултати 2021-2022

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС 2021-2022

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС 2021-2022

ПЛАН-КОМИСИЯ-КОЛЕГИАЛНА ЕТИКА 2021-2022

ЕТИЧЕН КОДЕКС 2021-2022

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ 2021-2022

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-2022

ПРОГРАМНА СИСТЕМА, ПГ 2021-2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2021-2022

ПРОГРАМА COVID 19

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2021-2022

ПЛАН-ДЕЙНОСТИ ПО СТРАТЕГИЯТА 2021-2022

ПЛАН-ПРЕВЕНЦИЯ ТОРМОЗ 2021-2022

ПЛАН УЧИЛИШНА КОМИСИЯ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 2021-2022

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2021-2022

ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2021-2022

ПЛАН БДП 2021-2022

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЦДО 2021-2022

ГОДИШЕН ПЛАН 2021-2022

Заявление за прием в 5 клас

Заявление за прием в 1 клас

Заявление за ЦОУД


Заявление за дистанционно обучение

Декларация за съгласие на родител за ДО